Księga Zwyczajów i Obrzędów Harcerskiej Gromady Wilków im. św. J.P. II

 wersja z 27.04.2014

 

1. Przestrzegania zwyczajów i obrzędów strzeże Starszyzna Gromady

2.. Członków Gromady i Kręgu Rady Gromady obowiazuja zwyczajowe obrzedy przyjecia

3. Zwyczajowy jest regulamin mundurowy

4. Zwyczajowy jest regulamin musztry

5. W każdy sobotni wieczór na biwakach i wypadach jedzona jest jajecznica. Ponadto o godz. 21.37

     w sobotę oddawana jest cześć  św.Janowi Pawłowi II poprzez odśpiewanie „Aprite le porte a cristo”.

6. W Gromadzie używa się pseudonimów

7. Instruktorzy (ze stopniem instruktorskim) posiadaja herby instruktorskie - nadawane w sposób zwyczajowy.

    Nazwę i symbolikę herbu proponuje zainteresowany, a zatwierdza Starszyzna,

    Instruktor składa następujące zobowiązanie:  Jako instruktor Harcerskiej Gromady Wilków zobowiązuję się

    dbać o podopiecznych  tak by ich dobro przedkładać nad dobro własne.

     Potem następuje tradycyjny obrzęd przyjęcia do grona instruktorów

    Herb proponuje zainteresowana osoba, a jesli zainteresowany nie ma pomysłu - herb proponuje Starszyzna.

    Herby ustawiane sa przed namiotami na wypadach, obozach oraz funkcjonuja jako znak na pieczęciach.

     Wyszywa się je również zielona nicia na czarnym kwadracie na lewym rękawie munduru.

8. Gromada przyjmuje za obowiazujaca tzw. Konwencję Szczenurska (uchwalona w Szczenurzu 18.04.1986)

     1) Nie wolno mówić zle o kims, poza przypadkiem, gdy mówi mu się to w cztery oczy.
         Jesli sprawa dotyczy wszystkich, można omawiać ja w szerszym gronie, lecz z udziałem osoby, której stawia się zarzuty.
     2) Mówienie złosliwe i intryganckie jest zakazane.
     3) Sprawa powierzona w tajemnicy jednej lub większej ilosci osób nie może być przekazywana osobom spoza tego grona

         - chyba, ze jest na to zgoda osoby powierzajacej tajemnice.
     4) Należy zawsze mówić prawdę lub nie mówić nic.
     5) Nie wolno wracać po raz drugi do spraw już raz wyjasnionych i zamkniętych.
     6) Nie należy pielęgnować w sercu uraz. Wszelkie sprawy nieprzyjemne należy starać się wyjasniać od razu i do końca - bez niedomówień.
     7) Nie wolno dawać innym do zrozumienia, ze jest się kims lepszym.

9. Tępiony jest militaryzm, premiowany styl lesny.

10. Zwyczajowy jest wybór tzw. Wilka MacKenzie (na SEW) i szarego wilka (na szkoleniu Matecznik)