Harcerska Gromada Wilków im. św. J.P. II – rzymski system stopni BORPI

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ MŁODZIKA (1) - min. wiek przy otw.10 lat, przy zamknięciu 11 lat
(wersja stosowana od 27 kwietnia 2014)
Druh ...............................................                              data otwarcia próby .............................

======================================================================
B –  kierunek Bóg

1. Modli się codziennie
2. Poważnie uczestniczy we wszystkich niedzielnych i świąt. mszach św. 

3. Rozumie znaczenie hasła JPII: TOTUS TUUS

4. Zaśpiewa pieśń JP II: Pan kiedyś stanął nad brzegiem (1zwrotkę)

5. Wie kim był jego patron

6. Powie własna intencje podczas wspólnej modlitwy wieczornej

7. Będzie brał udział w cyklicznym nabożeństwie ( 1/3 obecności )

8. Regularnie się spowiada

 

O – kierunek Ojczyzna

1. Zna i zaśpiewa 2 zwrotki Hymnu Narodowego, godło i barwy RP
2. Zna nazwy państw sąsiadujących z Polska

3. Zna herb swojego lub najbliższego miasta i coś o nim opowie

4. Zna numery telefonów alarmowych i umie wezwać pomoc

5. zna w zarysie historię Polski i dokonania kulturalne z okresu Piastów

6. Opowie historię lub legendę  z czasów Piastów  na ognisku

 

R – kierunek Rodzina

1. Stara się być dobrym synem (podopiecznym), bratem, 
    i wykonywać codzienne swoje obowiązki w miejscu zamieszkania

2. Zna daty świąt rodzinnych i pamięta o nich

3. Przygotował prosty posiłek dla rodziny

4. Wybrał jeden ze swych złych nawyków i przez  2 tygodnie pracował nad nim

 

P – kierunek Przyroda

1. Wie gdzie w Polsce występują wilki w środowisku naturalnym

2. Umie zachować się właściwie w lesie, nie hałasuje, nie krzywdzi zwierząt,

    nie niszczy lasu, nie przeszkadza w wypoczynku innym, chroni środowisko

3.Rozpozna 5 roślin w terenie

 

I  – Inne kierunki

1. Stara się być punktualny i obowiązkowy
2. Dba o higienę, czystość ubioru
3. Szanuje mundur harcerski , posiada pełne umundurowanie

4. Zna, rozumie i przestrzega Prawo Harcerskie, zna przyrzeczenie harcerskie 

5. Wie kim byli: R. Baden-Powell, E. Seton, A. Małkowski, O. Małkowska

6. Opowie o symbolice krzyża i lilijki i o znaczeniu słowa CZUWAJ 
7. Zna oznaczenia stopni harcerskich w  HGW

8. Zna skład apteczki

9. Potrafi opatrzyć drobne skaleczenia

10. Zna hymn harcerski, modlitwę harc. I 5 piosenek harc.

11. przeczyta książkę o tematyce harcerskiej

12. Brał udział w 1 wypadzie HGW co najmniej 6  dniowym
13. Dba o kondycję fizyczną

14. Potrafi stanąć na baczność, wykonać zwroty, zameldować się odliczać, powitać lewą ręką
15. Wyznacza strony świata wg busoli, słońca
16.Rozpali ognisko i zamaskuje po nim teren

17. Potrafi spakować prawidłowo plecak

18. Potrafi przyszyć plakietkę

19. Rozpozna 5 znaków patrolowych

20. Zaszyfruje i rozszyfruje prostą wiadomość szyfrem indiańskim

21. Ma grupę przyjaciół których życiem się interesuje i którym pomaga 

22. Stara się być sumienny i zdyscyplinowany w szkole (nie wagaruje)

23. Jest braterski, dzieli się z innymi

24. Na apelu złoży wniosek (sprawy różne)
25. Brał udział w co najmniej 3 zbiórkach swojego patrolu w czasie zdobywania stopnia

26. Odbył próbę silnej woli ………………….

27. Zaliczenie 1 sprawności ………………..

28. Zaliczenie 2 sprawności ………………..

 

Uwaga: każde zadanie można zastąpić innym o tym samym stopniu trudności

STOPIEŃ PRZYZNANO DNIA …………….........................