Harcerska Gromada Wilków im. św.  J.P. II – rzymski system stopni BORPI

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ ĆWIKA  (3) – min. wiek przy otwarciu 14 lat, przy zamknięciu 15 lat

(wersja stosowana od 27 kwietnia 2014)
Druh ...............................................                              data otwarcia próby .............................

=============================================================================
B –  kierunek Bóg

1. Stara się pojednać z osobą z którą jest nie pojednany

2. Stara się widzieć belkę w swoim oku a nie tylko obło w oku bliźniego

3. Interpretuje fragmenty Pisma św. Odnosząc  je do swojego doświadczenia.

4. Odwiedził miejsce związane z JP II w czasie zdobywania stopnia

5. Poda przykłady stosowania przez JP II zasady: "Jezu Ufam Tobie"

6. Będzie brał udział w cyklicznym nabożeństwie (roraty, majowe, czerwcowe 

    itp. możliwa 1/3 nieobecności)

 7. Przeczytał książkę o tematyce religijnej

 

O – kierunek Ojczyzna

1. Wie dużo o swojej miejscowości

2. Zna w zarysie historię i dokonania kulturalne Polski z okresu królów elekcyjnych i

    w czasie zaborów  i zna historię zbrodni katyńskiej

3. Zna kilka ważniejszych wydarzeń z historii Europy.

 

R – kierunek Rodzina

1. Zachowuje postawę szacunku wobec płci przeciwnej

2. Przeprowadził z autorytetem religijnym poważną rozmowę nt. chrześcijańskiej

    wizji poczynania, rodzenia i wychowywania dzieci.

3. Zorganizował wspólny czas dla swojej rodziny

4. Dba o kultywowanie zwyczajów rodzinnych

 

P – kierunek Przyroda

1. Odbył nocleg na łonie przyrody w trudnych warunkach ( ekwipunek: pałatka, nóż, 1 pudełko zapałek)

2. Rozpali ognisko w trudnych warunkach ( śnieg, deszcz)

3. Rozpozna 5 tropów zwierząt

4. Potrafi przepowiedzieć pogodę ze znaków przyrody

 

I  – Inne kierunki

1. Zna rodzaje uzależnień młodzieży, potrafi zaradzić w przypadku utraty

    przytomności, umie zastosować masaż serca i sztuczne oddychanie.
    Potrafi unieruchomić kończynę, transportować rannego.
2. Wie gdzie na świecie występują wilki ( krainy geograficzne)

3. Przeczytał kolejną książkę o tematyce harcerskiej i 1 książkę o tematyce puszczańskiej

4. Zna w zarysie historię harcerstwa polskiego

5. Był na 3 wypadach HGW co najmniej 6 dniowych
6. Pełnił przez 1 dobę funkcję kwatermistrza

7. Brał udział w nocnych podchodach lub nocnej grze ter.

8. Poprowadził ( 1 godzinę) patrol wg mapy

9. Zna pieśni obrzędowe HGW i 10 innych harcerskich

10. Zorganizował w patrolu, Gromadzie zajęcia na temat historii

      harcerstwa lub Prawa Harcerskiego
11. Pełnił na biwaku lub wypadzie funkcje sanitariusza
12. Zaopatrzy obóz w żywność (zrobi zakupy)

13. Choć przez chwilę poprowadzi musztrę

14. Będzie proporcowym na jednym biwaku: na jednej mszy św. i apelu

15. Przejdzie 35 km w jeden dzień

16. Przygotował gawędę na ognisko

17. Odbył kolejną próbę silnej woli ………………….

18. Zaliczenie 1 sprawności …………………………

 

II. WYMAGANIA DO SPRAWDZENIA NA INDYWIDUALNEJ WYPRAWIE KONCOWEJ

    (zdobycie sprawności „141”)

1. Doszedł wg mapy do nie znanego sobie miejsca nocnego czuwania wybranego
przez upoważnionego instruktora (odległość min. 500 m) i narysował szkic terenu
wokół tego miejsca
2. Czuwał samotnie w nocy w przy ognisku (od zachodu do wschodu słońca) - starając się przemyśleć

    swoje życie oraz swoją relację do Boga i innych ludzi a także przyjąć postanowienia zmiany swojego

    życia – by miało ono wiekszy sens.
3. Zdał relacje z wyprawy

 

 Uwaga: każde zadanie można zastąpić innym o tym samym stopniu trudności

 

STOPIEN PRZYZNANO DNIA …………................ .............