Harcerska Gromada Wilków im. św. J.P. II – rzymski system stopni BORPI

KARTA PROBY NA STOPIEN HARCERZA ORLEGO (4) – min. wiek przy otwarciu 16 lat,

przy zamknięciu 17 lat  (wersja stosowana od 11 listopada 2018)
Druh ...............................................                              data otwarcia próby .............................
=============================================================================

B –  kierunek Bóg 

1. opracowanie 1 nowej poważnej sprawności dla HGW dot. formacji religijnej

2 przeczytanie książki religijnej

3. udział w pielgrzymce i zdanie Gromadzie relacji

4. poważne zadanie dodatkowe z kierunku: Bóg ……………………………………….

 

O – kierunek Ojczyzna

1.Poprowadzenie poważnej gawędy dla HGW  na temat historii i kultury Polski w okresie

    międzywojennym, wojennym   i współczesnym

2. opracowanie 1 nowej, poważnej sprawności dla HGW dot. Historii i kultury Polski

3. przeczytanie książki patriotycznej

4. Poważne zadanie dodatkowe z kierunku: Ojczyzna …………………………………

 

R – kierunek Rodzina

1. opracowanie 1 nowej, poważnej sprawności dla HGW dot. Wychowania pro-rodzinnego

2. rozeznawanie – na rekolekcjach – swojego powołania

3. wykonanie poważnej pracy dla domu

4. promowanie czystości przedmałżeńskiej i rodziny opartej na  małżeństwie  kościelnym 1 mężczyzny

   i 1 kobiety

5. Poważne zadanie dodatkowe z kierunku: Rodzina ………………………………………..

 

P – kierunek Przyroda

1. opracowanie 1 nowej, poważnej sprawności dla HGW dot.  przyrody

2. wykonanie poważnej pracy dot. ochrony przyrody

3. przeczytanie książki na temat puszczanstwa

4. Poważne zadanie dodatkowe z kierunku: Przyroda ……………………………………….

 

I  – Inne kierunki

1.  opracowanie 2 nowych, poważnych sprawności dla HGW o tematyce ogólno harcerskiej

2. przejście 100 km w 24 h lub przejechanie rowerem 200 km w 24 h lub zdobycie sprawności 

    Sentinella del Mattio

3. podnoszenie poziomu ideowego środowiska harc.

4. Poważne zadanie dodatkowe ogólnoharcerskie …………………………………………..

5. przystąpienie do HOMBR (Harcerskiej Ostoi Matki Bożej Różańcowej)

 

Uwaga: każde zadanie można zastąpić innym o tym samym stopniu trudności

 

STOPIEŃ PRZYZNANO DNIA………….. .........................