Harcerska Gromada Wilków im. św. J.P. II – rzymski system stopni BORPI

KARTA PROBY NA STOPIEN HARCERZA RZECZYPOSPOLITEJ (5) – minimalny wiek otw.– 18 lat,

a zamk. 21 lat

 (wersja stosowana od 11.11.2018)
Druh ...............................................                              data otwarcia próby .............................
=============================================================================

B –  kierunek Bóg 

1.  bycie świadkiem Chrystusa

2.  poprowadzenie 2-3 dniowych dni skupienia

3.  przeprowadzenie poważnej rozmowy  z osobą wątpiącą w Boga lub niewierzącą

4.  stała modlitwa za kapłanów

5. aktywne włączanie się w życie parafii

6 . opublikowanie poważnego artykułu nt.  wiary

7. obejrzenie 3 filmów religijnych

8. Poważne 1 zadanie dodatkowe z kierunku: Bóg …………………………………

9. Poważne 2 zadanie dodatkowe z kierunku: Bóg …………………………………

 

O – kierunek Ojczyzna

1. aktywne włączanie się w sprawy Ojczyzny i bycie rzecznikiem Polski i Polaków

2. opublikowanie poważnego artykułu nt. Polski współczesnej na tle innych krajów

3. obejrzenie 3 filmów o tematyce patriotycznej

4. Poważne 1 zadanie dodatkowe z kierunku: Ojczyzna ……………………………

5. Poważne 2 zadanie dodatkowe z kierunku: Ojczyzna ……………………………

 

R – kierunek Rodzina

1. promowanie czystości przedmałżeńskiej

2. opublikowanie poważnego artykułu nt.  wartości rodziny opartej o sakramentalne  małżeństwo

   1 mężczyzny i 1 kobiety

3. pełnienie stałej służby dla rodziny

4. Przeczyta książkę rodzinną od opiekuna grupy

5. Poważne 1 zadanie dodatkowe z kierunku: Rodzina……………………………….

6. Poważne 2 zadanie dodatkowe z kierunku: Rodzina ……………………………….

 

P – kierunek Przyroda

1. pełnienie stałej służby dla zwierząt, roślin, ekologii

2. opublikowanie poważnego artykułu nt.  ekologii

3. stałe promowanie ekologii w rodzinie i wśród znajomych

3. obejrzenie 3 filmów o tematyce przyrodniczej

4. Poważne 1 zadanie dodatkowe z kierunku: Przyroda ………………………………..

5. Poważne 2 zadanie dodatkowe z kierunku: Przyroda ………………………………..

 

I  – Inne kierunki

1. przystąpienie do Bractwa Harcerskiego „Całym Życiem” 

2. odpowiedzialna aktywność na rzecz wspólnoty ludzi do której należy 

 

 

Uwaga: każde zadanie można zastąpić innym o tym samym stopniu trudności

STOPIEŃ PRZYZNANO DNIA………….. .........................