Harcerska Gromada Wilków im. św. J.P. II

WYMAGANIA PROB NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE

(wersja z dnia 31.08.2018)

1. ORGANIZATOR
- Ukonczony 16 rok zycia
- Ukonczone Szkolenie Instruktorskie HGW „Matecznik” ,

   lub inne szkolenie uznawane przez Gromadę za równorzędne
-  co najmniej 1 rok sumiennej pracy na funkcji instruktorskiej.
- harcerska postawa (poświadczona przez Starszyznę)
- zdobyty 2 stopien harcerski

 

2. PRZEWODNIK
- Ukonczony 18 rok zycia
- Ukonczone Szkolenie Instruktorskie HGW „Matecznik”

   lub inne szkolenie uznawane przez Gromadę za równorzędne
- co najmniej 1 rok sumiennej pracy na funkcji instruktorskiej
- harcerska postawa (poświadczona przez Starszyznę)
- pełnienie przez co najmniej 1 tydzień funkcji instruktorskiej

  na stacjonarnym obozie harcerskim

- uzyskanie dobrej opinii o pracy na obozie stacjonarnym od

  co najmniej 3 pełnoletnich instruktorów
- zdobyty 3 stopien harcerski

 

3. PODHARCMISTRZ
- co najmniej 2 lata sumiennej sluzby instruktorskiej w stopniu pwd
- pelnienie  przez tydzień  funkcji komendanta wędrówki lub podobozu (minimum 10 osób)
- zorganizowanie służby z udziałem osób z HGW dla osób spoza HGW.
- bycie autorytetem dla mlodszych instruktorow (poświadczają młodsi instruktorzy)
- prowadzenie szkolenia patrolowych
- współorganizowanie biwaku z jednostką z innej organizacji harcerskiej
- zdobyty 4 stopien harcerski

 

4. HARCMISTRZ
- co najmniej 3 lata sumiennej sluzby instruktorskiej w stopniu phm
- pelnienie  przez tydzień  funkcji komendanta samodzielnego kwatermistrzowsko

   i programowo obozu (minimum 30 osób) lub dwukrotnie prowadzenie tygodniowych  

   wędrówek (minimum 10 osób)
- przeprowadzenie szkolenia na kursie instruktorskim

- bycie autorytetem dla mlodszych instruktorow(poświadcza osoba ze stopniem

   hm)
- opracowanie powaznych propozycji metodycznych, obrzedowych czy regulaminowych

   Gromady
- zdobyty 5 stopien harcerski