Aprite le porte a Cristo!  Non abbiate paura:  D h G A
spalancate il vostro cuore all’Amore di Dio.
    Fis h A D  G D e  D

 

1. Testimone di speranza per chi attende la salvezza,   h A D G A
pellegrino per amore sulle strade del mondo.                Fis h  G  D G A

 

.Aprite le porte a Cristo! ….

2. Vero padre per i giovani che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino, segno vivo di speranza.

 

.Aprite le porte a Cristo! ….

 

3. Padre di misericordia, Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d’Amore, a te, Trinità, sia gloria.
Amen.

 

 

 

 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się
Otwórzcie szeroko wasze serca na miłość Boga


1. Świadku nadziei dla tych, którzy czekają na zbawienie

    Pielgrzymie miłości na ulicach świata. Fis h G D G

. Otwórzcie drzwi Chrystusowi! ....

2. Prawdziwy ojcze dla młodych których posłałeś do świata,
    jako stróżów poranka i żywe znaki nadziei.

. Otwórzcie drzwi Chrystusowi! ....

3. Ojcze miłosierdzia, Synu nasz Odkupicielu,
    Święty Duchu  Miłości, tobie Trójco Święta chwała. Amen.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbGcp52nooU