My Lord I want to thank Thee (hymn OWS}

My Lord I want to thank Thee
For leading me to be 
A scout in this great movement 
To make my vows all three, 
I pray that I may ever 
Be worthy of the call 
Keeping my vows, may never 
Forget I owe Thee all.

My Lord I want to serve Thee, 
Oh give me eyes to see 
How I can help the suffering 
Those who in need may be; 
Endue me with Thy Spirit 
And let me never cease 
Trying to serve as Thou did:
In Love, Goodwill and Peace.

My Lord I want to follow 
My Pathfinder and Friend, 
To carry out my promise 
Faithful unto the end; 
Oh give me grace to follow 
Thy Guiding Light O Lord 
And, called to higher service 
"Well Done" be my reward.

 

 

Mój Panie pragnę podziękować Tobie
Za doprowadzenie do tego bym był
Skautem w tym wielkim ruchu
By wypełnić wszystkie moje trzy śluby,
Modlę się bym zawsze
Był godnym tego wezwania
I wypełniając moje śluby nigdy nie zapomniał
Że Tobie zawdzięczam wszystko.

Mój Panie chcę służyć Tobie,
O daj mi oczy bym widział
Jak mogę pomóc w cierpieniu
Tym, którzy mogą być w potrzebie;
Oblecz mnie w Twego Ducha
I pozwól mi nigdy nie przestać
Starając się służyć jak Ty to robiłeś:
W miłości,  dobrej woli i pokoju.

Mój Panie chcę pójść
Za moim Przewodnikiem i Przyjacielem,
Aby wypełnić moje przyrzeczenie
Wierny aż do końca;
O daj mi łaskę naśladowania
Twojego Przewodniego Światła Panie
A zawołanie wezwanego do wyższej służby:
"Dobrze Zrobione" będzie moją nagrodą.

https://www.youtube.com/watch?v=TlAhsmMHZos