MORZE CZERWONE

1. Egipt pozostał hen, odległy niby sen, gdy morski brzeg zatrzymał lud                   C G a F C F G
    Z tyłu nadciągał wróg, czy go powstrzyma Bóg, czy znów uczyni wielki cud          C G a F C F G C

Ref.: Czas biec przez morze choć serca truchleją, gdy ścieżka jest wąska jak sznur     F G C a F d G
         Słowo napełnia zlęknionych nadzieją, że Pan wstrzyma wód mur                           F G e F C F G

2. Bóg swą wyciągnął dłoń, wicher uderzył w toń, droga powstała w środku fal
    Bóg przejście wskazał nam i pobiegł z nami sam, a wrogom posłał mglisty szal

Ref. Czas biec przez morze ....

3.  Aż przyszedł drugi brzeg, skończył się życia bieg, wtedy Bóg cofnął rękę swą
     Wody zamknęły się, prężąc odmęty swe, martwi wrogowie na dnie śpią

Ref. Czas biec przez morze ....
        Czas biec przez morze ....

        łaski mur      G C