Harcerska Gromada Wilków                                                             Bartel Wlk., 2011-01-27

       im. Jana Pawła II                                                                                         

                                                               ZEW WILKÓW  1 / 2011        

1. Zaliczenie Szkolenia „Matecznik”:

Podaję do wiadomości, że tegoroczne Szkolenie „Matecznik” zaliczyli z wynikiem ponad 2/3 punktów:

Waldemar Goduński „Bohun”, Maciej Prejc „Bosman”. Piotr Olewniczak „Murzyn”

 

2. Przyrzeczenie i stopień:

Podaję do wiadomości, że w dniu 25.01.2011 Piotr Olejniczak „Murzyn” złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

 

3. Sprawy dot. patroli

3.1. Na wniosek harcerzy z „Rodziny „Nadziei” rozwiązuję patrol ‘Czarne Wilki” i skreślam z listy członków Gromady: Patryka Lindę „Tigera”, Dominika Łukaszewicza „Wapniaka”,  Krystiana Zblewskiego „Madziara”

 

3.2. Mianuję wyw. Jędrzeja Marcinkowskiego „Bizona” patrolowym „Śnieżnych Wilków” w miejsce p.o. patrolowego Michała Słupka „Czapli”.

 

3.3. Zobowiązuję wyw. Mateusza Makiłę „Betę”, by w ciągu 3 miesięcy dołączył się do jednego z patroli lub założył własny.

 

4. Proporcowy

Mianuję Proporcowym Gromady (w miejsce wyw. Jędrzeja Marcinkowskiego „Bizona”) mł. Piotra Olewniczaka „Murzyna”.

 

5. Decyzje Rykowiska Programowego

W dniu 26.01.2011 na Rykowisku Programowym przyjęto następujące decyzje:

- Dokonano zmian w Regulaminie Ogólnym Regulaminie Organizacyjnym, Regulaminie Mundurowym

- Ustalono plan na 2 półrocze roku harc. 2010 / 2011

- Zaliczono służbę wszystkim członkom

- Przyjęto Zasadę, że osobom nie będącym na szkoleniu Matecznik, a należącym do Kręgu Rady –  

  zawiesza się czasowo członkostwo w Kręgu Rady – do czasu ukończenia kolejnego szkolenia   

  „Matecznik”

- Przyjęto zasadę, że osoby które zaliczą Szkolenie Matecznik na 2/3 punktów mogą być przyjęte do

  Kręgu Rady po ukończeniu 13 lat. Osoby, które zaliczą uzyskując pomiędzy ½ a  2/3 punktów mogą

  być przyjęte do Kręgu Rady po osiągnięciu 16 roku życia.

- Wyznaczono Betę do założenia i prowadzenia Forum Gromady

- Wyznaczono Betę do organizowania razem z LS-DP Dnia Myśli Braterskiej

- Zobowiązano członków Starszyzny do zdobycia w ciągu 2 miesięcy sprawności „drzewko pokoju”

   (będącej uproszczoną wersją sprawności „drzewo  pokoju”)

- Ustalono, że na rocznym Rykowisku Programowym przeanalizowane będą na nowo regulaminy

  Stopni.

 

6. Wpłaty na wypad do Szwecji:

Przypominam o kończącym się terminie wpłat na wypad do Szwecji.

 

7. Zawieszenie w prawach członka Kręgu Rady:

W związku z decyzją Rykowiska Programowego – zawieszam w prawach członka Kręgu Rady do czasu spełnienia nowych warunków członkostwa:

       - Damiana Krolla „Dymka”

       - Mateusza Dargę „Wysockiego”

       - Michała Słupka „Czaplę”

Zawieszenie oznacza głos doradczy w Kręgu Rady i nie wiąże się z odebraniem żadnych przyznanych elementów umundurowania.

                                                 Czuj Duch !

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”