Harcerska Gromada Wilków                                                          Studzienice k/Kalisk, 2014-01-26

       im. Jana Pawła II                                             

                                             

                 

 

 

ZEW WILKÓW  01 / 2014

 

 

1.     Zaliczenie Szkolenia Matecznik:

Tegoroczne Szkolenie Matecznik zaliczyli:

- Ignacy Prejc „Pleśniak” (2/3)

- Piotr Szyperski „Firefox” (2/3)

- Kamil Kroll „Kamyk” (2/3)

- Mieczysław Kledzik „Segno” (2/3)

- Patryk Rota „Tyson” (2/3)

- Cezar Roman „Tertius” (2/3)

- Rafał Mróz „Bilbo” (2/3)

- Jan Kądzielewski „Wiśnia” (1/2)

 

2.     Krąg Rady:

2.1. Przyjmuję do grona członków Kręgu Rady następujące osoby:

Firefox, Pleśniak, Kamyk, Bilbo, Tyson, Tertius

2.2.  Osoby z Kręgu Rady – jeśli nie mają sprawności drzewko pokoju” - mają 3 miesiące na jej

 zdobycie. Dotyczy to: Pleśniaka, Tysona, Bilbo, Wysockiego.

 

3.     Decyzje Rykowiska:

Rykowisko HGW w dniu 25.01.2013 podjęło między innymi następujące decyzje:

- Uchwalono plan pracy HGW na 2 półrocze roku harc. 2013/2014

- zaliczono służbę następującym osobom:    Jerry, Bohun, Glizda, Thorgal, Primus, Papryka,

  Wysocki, Forte, Murzyn i warunkowo Dymek

- stwierdzono, że przy zadaniach zespołowych na Szkoleniu nie powinno być jednakowej

  oceny dla całego patrolu

- wnioskowano by zwiększyć dyscyplinę w HGW

- wnioskowano by organizować na wypadach gry nocne

- wnioskowano by w najbliższym czasie przemyśleć gruntownie system stopni

- postanowiono nawiązać współpracę z żeńskim pionem KH „Drzewo Pokoju” w wieku

  powyżej 13 lat – robocza nazwa KPW 2 (Koło Przyjaciół Wilków 2)

- wnioskowano by uzupełnić śpiewnik na stronie www

- wnioskowano by patrolowi wprowadzali nowe osoby w klimat, zwyczaje i zasady HGW

- zdecydowano, że zbiórki patroli odbywać się będą głównie na początku każdego wypadu

  i patrole będą opracowywać elementy programowe wypadu; zbiórki patroli poza wypadami

  są mile widziane ale nie są obowiązkowe;

  system ten nie dotyczy tzw. patroli samodzielnych

- do patroli dochodzą nowe osoby w ten sposób, że idą do patrolu gdzie jest osoba która je

  zaprosiła do HGW; jeśli nie ma takiej osoby to uzupełniany jest skład najmniejszego patrolu

- na Matecznik mogą jechać osoby które mają ukończone 13 lat i stopień młodzika;

  w innych przypadkach decyduje Starszyzna

- gimnastyka na wypadach powinna być głównie na dworze

- na Mateczniku oceniany powinien najpierw sam zaproponować swoją ocenę

- wprowadza się na Mateczniku punkty preferencyjne dla osób z rodzin rozbitych (2 pkt)

  i domu dziecka (10 pkt.)

- wnioskuje się by organizować gry na orientację

- wnioskuje się by na świecowiskach i ogniskach wprowadzać scenki i pląsy

- proporcowy ma nosić bladożółty sznur spod ramienia

 

 

4.     Stopnie:

Przyznaję stopień wywiadowcy: Papryce i Bilbo

 

5.     Funkcje:

- Mianuję Paprykę podpatrolowym Śnieżnych Wilków

- Zwalniam Kamyka z funkcji podpatrolowego Śnieżnych Wilków i mianuję go podpatrolowym

  Ognistych Wilków

- Zwalniam Tertiusa z funkcji podpatrolowego Ognistych Wilków i proporcowego HGW

- Mianuję Thorgala proporcowym HGW a Pleśniaka vice-proporcowym

- Mianuję Forte Sekretarzem HGW (regulaminy sprawności, kronika)

 

6.     Pseudonim:

Informuję, że Rafał Giziński ma teraz ponownie oficjalny pseudonim: Glizda. Akceptowalny

jednak jest nieoficjalnie dotychczasowy pseudonim: Jumper

 

7.     Szary Wilk:

Informuję, że na tegorocznym Szkoleniu Matecznik tytuł Szarego Wilka przyznano

Pleśniakowi.

 

8.     Mistrz Zapasów:

Informuję, że na tegorocznym Szkoleniu Matecznik mistrzem zapasów został Papryka.

 

9.     Program:

Najbliższym spotkaniem HGW jest bezmundurowa zbiórka z okazji Dnia Myśli Braterskiej

w pizzerii Laola w Gdyni Karwinach 22.02.2014 o godz. 12.00.

Trzeba zabrać ze sobą 10 zł na pizze.

 

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”