Harcerska Gromada Wilków                                                                             Gdańsk, 2016-01-16

     im. św. Jana Pawła II                                                 97 rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego

                                                                                                    założyciela polskiego harcerstwa                     

                                             

                                                                                                         NMP Królowej Pustelników

                                                                                                                            ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

 

     

ZEW WILKÓW  1 / 2016

 

1.     Ustalenia Rykowiska:

W dniach 15/16.01.2016 Rykowisko HGW podjęło między innymi następujące decyzje:

- Przyjęto zasadę, że członek Kręgu Rady nieobecny bez usprawiedliwienia na Rykowisku

  jest zawieszany w prawach członka KR do następnego Rykowiska i jednocześnie

  zniesiono zasadę, że członek KR nieobecny na Rykowisku jest bezwzględnie zawieszony

  tzn. że nie ma prawa pojawiać się  na żadnej imprezie przez 3 miesiące

- Postanowiono wrócić do zaniedbanej zasady, że osoba, która nie jest w KR nie może

  pełnić żadnej funkcji w Gromadzie

- Dokonano półrocznego zaliczenia służby

- Przyjęto Plan pracy na 2 półrocze roku harcerskiego 2015/1016

- Przyjęto zmodyfikowaną formułę funkcjonowania Wilków Wschodu

- Stwierdzono, że nie mamy możliwości czasowo-organizacyjnych, by angażować się

  w budowę Bazy HGW w Gdyni-Wiczlinie

- Stwierdzono, że nie ma sensu prowadzić forum HGW z uwagi na brak zainteresowania

  tym sposobem kontaktowania się.

 

2.     Zaliczenie Służby:

2.1. W dniu wczorajszym Rykowisko HGW zaliczyło służbę następującym druhom:

Jerry, Bohun, Glizda, Gandhi, Bilbo, Tertius, Pleśniak

2.2. Zaliczono warunkowo służbę następującym druhom:

Thorgal, Tyson, Magik

2.3. Zawieszono zaliczanie służby osobom nieobecnym na Rykowisku:

Wiśnia, Ali, Kobra

2.4. Wyłączono z zaliczania służby osoby urlopowane lub poważnie chore:

Murzyn. Forte, Papryka

 

3.     Zmiana formuły Wilków Wschodu:

Informuję, że z dniem  dzisiejszym 1 Niezależny Pomorski Zastęp Harcerzy Starszych „Wilki

Wschodu” przy HGW  zostaje przemianowany na specjalny patrol HGW „Wilki Wschodu”.

 

4.     Główne zasady dot. działania patrolu  Wilki Wschodu”:

- Do wilków wschodu może należeć osoba która skończyła 17 lat i nie jest w innym patrolu

  HGW lub w Starszyźnie

- Osoba która skończy 18 lat i nie jest patrolowym lub podpatrolowym, albo członkiem

  Starszyzny generalnie automatycznie przechodzi do WW

- Kto był wcześniej przyjęty do HGW nie odbywa żadnego okresu próbnego do WW

- Funkcyjni w wieku ponad 17 lat mogą uczestniczyć w działaniach WW na prawach

  obserwatorów

- Członkowie patrolu WW muszą raz na pół roku być na Rykowisku (z pełnym prawem głosu)

  i oprócz tego raz na 1/2 roku być na wypadzie HGW

- Udział w wypadach i zbiórkach WW jest nieobowiązkowy

 

5.     Członkostwo:

5.1. Zawieszam w prawach członków KR – do następnego Rykowiska – osoby, które bez podania

usprawiedliwienia nie przybyły na dzisiejsze Rykowisko: Ali, Kobra, Wiśnia.

Przysługuje im odwołanie się w ciągu 30 dni do Rady MacKenzie.

5.2. Skreślam z listy członków kpw: Bosmana, Dymka, Endera z uwagi na ich długotrwały brak

udziału w wypadach Gromady

 

6.     Funkcje:

6.1. Zawieszam Gringo na funkcji Trzeciego, bo nie jest on członkiem Kręgu Rady

6.2. Zawieszam Wiśnię na funkcji sanitariusza

6.3. Zawieszam Alego na funkcjach: podpatrolowego oraz proporcowego (chorążego)

6.4. Mianuję Tysona proporcowym (chorążym)

6.5. Mianuję Magika sanitariuszem

 

7.     Upomnienie:

Udzielam upomnienia:

- Gliździe za niepoważne podejście do Rykowiska

- Alemu za lekceważenie obowiązków proporcowego (chorążego)

 

8.     Stopień:

Przyznaję stopień wywiadowcy - Thorgalowi

 

9.     Program:

- W dniach 12-19.02.2016 w Pieninach odbędzie się Szkolenie Matecznik

 

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”