Harcerska Gromada Wilków                                                                               Gdynia, 2018-01-02

    im. św. Jana Pawła II                            wspomnienie ukazania się NMP na kolumnie w Saragossie         

                                                                                                          (Maria - Nuestra Señora del Pilar)   

 

                                                                                                               

ZEW WILKÓW  1 / 2018

    

1.     Ustalenia Zimowego (Półrocznego) Rykowiska Programowego:

W dniu dzisiejszym podczas Rykowiska Programowego podjęto między innymi następujące

decyzje:

- Strażnicy Poranka uznali, że nie jest spełniony wymóg powiadomienia członków Kręgu Rady

  o Rykowisku z 7-dniowym wyprzedzeniem. Więc nie ma uzasadnienia by karać osoby

  nieobecne zawieszeniem.

- Zaliczono służbę następującym osobom:

  Jerry, Budyń, Magik, Murzyn, Eliasz, Mongoł, Norweg, Forte, Tertius.

- Stwierdzono, że nie ma w tej chwili podstaw by zaliczać służbę Bohunowi.

- Stwierdzono, że należy wymagać od patrolowych przesyłania przed biwakami planów

  krótkich zbiórek patroli – na biwakach.

- Przyjęto koncepcję samodzielnych biwaków patroli organizowanych co pół roku (w połowie

  maja i w połowie października) wg systemu: WE-GA-MO-S (wędrówka, gawęda, modlitwa,

  służba). Przy organizacji i prowadzeniu biwaków mają pomagać opiekunowie patroli.

  W roku 2018 będą to: Murzyn – dla ognistych wilków i Bohun dla śnieżnych wilków.

  Planowe biwaki patroli będą miały rangę wypadów HGW. Opuszczenie ich będzie

  traktowane tak jak opuszczenie wypadów HGW.

  W związku z powyższymi ustaleniami zmodyfikowano Poprawkę Monachijską-2 (traktującą

  o zbiórkach patroli).

  Do patrolu śnieżnych wilków przeniesiono: Owsika i Pomarańczę.

  Możliwe są dalsze przesunięcia członków między patrolami.

- Uchwalono iż należy dopisać do Regulaminu Organizacyjnego starą zasadę, iż patrolowi

  i podpatrolowi HGW powinni należeć do Kręgu Rady.

- Przyjęto zawieszenie aktywności Tertiusa w Starszyźnie HGW i powołano w jego miejsce

  Mongoła jako p.o. członka Starszyzny.

- Na wniosek Murzyna przyjęto jego rezygnację z funkcji patrolowego WW. Jednocześnie

  Powołano Bohuna na funkcję patrolowego WW, a Murzyna na funkcję podpatrolowego WW.

- Dokonano korekty planu pracy HGW na drugie półrocze roku 2017/2018.

- Zdecydowano, że biwak Minulost-2 odbędzie się w połowie czerwca pod namiotami

   i że organizować będzie go Magik z pomocą Bohuna i Murzyna.

- Zdecydowano, że Letnie Rykowisko Programowe odbędzie się 3.09.2018 o 16:30 w Gdyni

  (zamiast terminu pod koniec czerwca 2018)

 

2.     Funkcje:

Na wniosek Krecika odwołuję go z funkcji patrolowego śnieżnych wilków i mianuję patrolowym

tego patrolu – Jastrzębia.

 

3.     Członkostwo:

Na mocy przywileju dukielskiego przenoszę Krecika do patrolu WW.

 

4.     Program:

Przypominam, że w dniach 25-31.01.2018 w Järfälla w Szwecji odbędzie się Szkolenie

Matecznik.

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”