Harcerska Gromada Wilków                                                                       Gdynia, 2017-01-21

    im. św. Jana Pawła II                                                                   wspomnienie św. Agnieszki

 

  

ZEW WILKÓW  1b / 2017

     

1.     Komenda HGW:

Ustalam, że Komendant HGW wraz Z-cami Komendanta ds. Organizacyjnych

 i ds. Kwatermistrzowskich tworzą Komendę HGW.

 

2.       Zmodyfikowany Przywilej Dukielski:,

Wobec zmian organizacyjnych (powstanie Komendy, która przejęła część praw i obowiązków

Starszyzny oraz wzmocnienie roli patrolowych) jest potrzeba modyfikacji Przywileju

Dukielskiego.

Ogłaszam zmodyfikowaną wersję przywileju Dukielskiego:

Osoba która ukończyła 16 rok życia i która była w Komendzie Gromady lub na funkcji

patrolowego i przestała być członkiem Komendy lub przestała być patrolowym,

 ma prawo zostać członkiem patrolu Wilki Wschodu, nawet jeśli nie spełnia wymogu

wiekowego przynależności do tego patrolu – o ile przestrzega Prawa Harcerskiego.

Zmodyfikowany Przywilej Dukielski może być skorygowany przez Starszyznę Gromady.

 

3.       Przywilej Styczniowy:

Wprowadzam tymczasowo Przywilej Styczniowy stanowiący, że osoba która zdała Szkolenie

Matecznik na ponad ½ punktów może mieć zaliczone szkolenie na wyższy pułap jeśli pojedzie

na kolejne Szkolenie i weźmie w nim pełny udział jako obserwator. Ten przywilej może być

potwierdzony, skorygowany lub odrzucony przez Krąg Rady.

 

1.     Opiekun patrolu Ogniste Wilki:

Powołuję Forte na tymczasowego opiekuna patrolu Ogniste Wilki.

 

2.     Program:

Informuję że biwak w dniach 24-26.02.2017 z udziałem przedstawicieli Drzewa Pokoju

odbędzie się w Bartlu – a nie w Pępowie.

 

 

 

                                              Czuj Duch !

 

 

                                                                             Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”