Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju”                                            Gdynia, 16.09.2009

Harcerska Gromada Wilków

 

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  2 / 2009                   

 

  1. Decyzje Kręgu Rady Wilków:

W dniu 12.09.2009 (w święto Najświętszego Imienia Maryi) w Bartlu - Krąg Rady Wilków zdecydował, że:

- W tym roku harcerskim planowane są biwaki wilków w:

   listopadzie, styczniu, marcu, maju. Biwak styczniowy ma być zorganizowany

   w Gnesta koło Sztokholmu – dzięki pomocy Niezależnego Hufca Harcerstwa

   Polskiego „LS-Kaszuby” w Szwecji.

   Latem planowana jest tygodniowa wędrówka Gromady w  Beskidzie Niskim –

   w ostatnim tygodniu lipca 2010 -  chyba, że zostanie ustalona jakaś wspólna forma

   letniego obozowania z Hufcem „LS-Kaszuby”.

- Osoba, która nie pojedzie na dwa wypady (biwaki)  wilków pod rząd będzie

   skreślana z listy członków Gromady – chyba, że była chora lub zaistniały poważne

   wypadki losowe dotyczące tej osoby.

 

  1. Stopień:

Przyznaję Krzysztofowi Stenke „Piratowi” – stopień wywiadowcy.

 

  1. Pseudonimy:

- Zmieniam wyw Michałowi Gizinskiemu „Gizi” pseudonim na – „Skorpion”

- Podaję do wiadomości, że od tej chwili będę używał w dokumentach harcerskich

   dwuczłonowego pseudonimu „Prorok Jerry”

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                         Wódz Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”