Harcerska Gromada Wilków                                     Hala Ornak w Tatrach, 2013-02-11

       im. Jana Pawła II                                              wspomnienie MB z Lourdes

                                                                             (ogłoszenie abdykacji Benedykta XVI)

                                             

                 

 

 

ZEW WILKÓW  02 / 2013

 

1. Organizacyjne Pakty Tatrzańskie:

Na I Wyprawie Tatrzańskiej Krąg Rady przyjął następujące Organizacyjne Pakty

Tatrzańskie:

a)     W docelowym systemie organizacyjnym HGW powinien być tylko jeden instruktor –

Oboźny. Role programowca i kwatermistrza mogą pełnić w przyszłości naprzemiennie

patrolowi.  Z uwagi na dotychczasową tradycję nie będą odwoływani z funkcji

instruktorskich: Programowiec i Kwatermistrz. Ale, gdy któryś z nich zrezygnuje

nie będzie na jego miejsce powoływana inna osoba.

Z-ca Komendanta zachowa w każdym przypadku prawa instruktorskie – do osiągnięcia

pełnoletniości przez oboźnego.

Gdyby do wrześniowego Rykowiska utrzymywało się dotychczasowe napięcie

Między Bosmanem a Dymkiem – to nowy system zostanie wprowadzony od września.

b)    W obrzędach HGW nie powinny uczestniczyć osoby, które ich nie przechodziły lub

aktualnie nie przechodzą. Wyjątkiem jest obrzęd przyjęcia do grona instruktorów.

c)     Służbę na Rykowiskach zalicza się tylko członkom Kręgu Rady i tylko te osoby

zobowiązane są usprawiedliwiać swą nieobecność na Rykowiskach.

d)    Kandydatów na Matecznik typują patrolowi – jeśli kandydat nie ma ukończonych

15 lat.

e)     Osoby które nie mają chusty mówią do Komendanta per „druhu”

f)     Oboźny powinien wprowadzać kandydatów w zasady panujące w HGW.

g)    Rykowiska powinny być tylko na biwakach.

h)     3 dni przed każdym wyjazdem na Księdze Gości powinien ukazać się krótki komunikat

o danym wyjeździe.

Osoby, które nie zgadzają się z ww. ustaleniami mają prawo odwołać się w ciągu 30 dni

do Rady MacKenzie.

 

2. Pseudonim:

Zgodnie z decyzją Kręgu Rady przywracam Rafałowi Gizińskiemu dawny pseudonim „Glizda”.

 

3. Proporcowy:

3.1. Na wniosek Czapli zwalniam go z funkcji proporcowego.

3.2. Mianuję Tertiusa na funkcję p.o. proporcowego. Na Rykowisku wrześniowym zostanie

      podjęta decyzja czy Tertius ma zostać stałym proporcowym ma być mianowany ktoś

      inny.

 

4. Członkostwo::

Przyjmuję do grona kandydatów Patryka Cichońskiego z pseudonimem „Juhas”.

 

5. Sprawność „odważne serce” (brave heart):

Ustanawiam sprawność „odważne serce”, której  oznaczeniem jest miecz – symbol walki.

Otrzymują ją: Glizda, Murzyn, Czapla, Thorgal, Dymek za dojście w ekstremalnie trudnych

Warunkach zimowych do wejścia Jaskini Raptawickiej w Tatrach.

Osoby, które otrzymały sprawność „odważne serce” tworzą kapitułę tej sprawności

 i decydować będą o jej przyznaniu w przyszłości  następnym wilkom, którzy dokonają

jakiegoś niezwykłego wyczynu.

 

6. Program:

6.1. Obchody Dnia Patrona odbędą się w sobotę dnia 6.04.2013 w czasie jednodniowej

       wędrówki przez lasy gdyńsko-sopockie.

6.2. Na początku maja 2013 odbędzie się biwak funkcyjnych do Krakowa.

 

7. Pochwała:

Udzielam pochwały Czapli za wzorową gawędę o Powstaniu Styczniowym.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”