Harcerska Gromada Wilków                                                     Durbaszka w Pieninach, 2016-02-18

     im. św. Jana Pawła                                                                                        ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

                                                                  

     

 

ZEW WILKÓW  2 / 2016

 

1.     Zaliczenie Szkolenia Matecznik:

Podaję do wiadomości, że tegoroczne lutowe szkolenie Matecznik w Pieninach ukończyli:

- na ponad 2/3 punktów: Kapsel, Bubu, Eliasz, Budyń

- na ponad ½ punktów: Norweg, Cygan

 

2.     Członkostwo:

2.1. W dniu 15.02.2016 (we wspomnienie bł. ks. Michała Sopoćki – pierwszego promotora kultu

Bożego Miłosierdzia) do grona członków Gromady przyjęty został Jan Janiszewski „Zając”.

2.2. Przenoszę Kobrę do Wilków Wschodu.

 

3.     Stopnie:

3.1. W dniu 15.02.2016 Kobra otrzymał stopień młodzika i złożył Przyrzeczenie Harcerskie.

3.2. Przyznaję stopień wywiadowcy Magikowi.

3.3. Podaję do wiadomości, że wszystkie stopnie harcerskie przyznane w KH Drzewo Pokoju

są uznawane w HGW.

 

4.     Szary Wilk:

Podaję do wiadomości, że na tegorocznym Szkoleniu Matecznik Szarym Wilkiem został

wybrany Kobra.

 

1.     Funkcje:

1.1. Zgodnie z decyzją Kręgu Rady usuwam funkcję Trzeci. Gdy nie ma patrolowego, ani

podpatrolowego kolejnym decydentem jest osoba: o najwyższym stopniu lub jeśli jest kilka

takich osób – to o największym stażu w HGW. Gdy i tu nie ma rozstrzygnięcia to liczy się to

kto jest najstarszy wiekiem.

1.2. Przywracam Wiśnię na funkcję sanitariusza Gromady i mianuję Magika z-cą Sanitariusza.

1.3. Mianuję Magika Sekretarzem Gromady.

1.4. Mianuję Alego p.o. podpatrolowego Pustynnych Wilków.

 

2.     Sprawności:

2.1. Ustanawiam sprawności:

Milczek szyfrowy, Frędzel, Wiking

2.2. Przyznaję sprawność Wikinga: Cyganowi, Magikowi, Eliaszowi i Budyniowi.

 

3.     Pseudonimy:

Udzielam, w drodze wyjątku, zgody na używanie przez Cygana dodatkowego pseudonimu

Anakonda przyznanemu mu spontanicznie przez Wilki w dowód uznania za waleczność

w zapasach wikingów.

 

4.     Program:

Podaję do wiadomości, że najbliższy wypad Wilków będzie pod koniec lutego do Rzymu.

 

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”