Harcerska Gromada Wilków                                                                Bartel Wielki, 2017-02-26

    im. św. Jana Pawła II                                                       

 

ZEW WILKÓW  2 / 2017

Życzę wszystkim uczestnikom biwaku w Bartlu – z okazji Dnia Myśli Braterskiej – by braterstwo było siłą napędową waszego harcerzowania

     

1.     Stopień:

Podaję do wiadomości, że Norweg w dniu wczorajszym złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika.

 

2.     Członkostwo:

2.1. Podaję do wiadomości, że Norweg w dniu wczorajszym został przyjęty do Kręgu Rady HGW.

2.2. Potwierdzam przynależność Gandhiego i Skrecza do kpw.

 

3.     Przywilej styczniowy:

W dniu wczorajszym Krąg Rady zaaprobował tzw. Przywilej Styczniowy dotyczący powtórnego udziału w Szkoleniu Matecznik.

 

4.     Sprawność:

Przyznaję wszystkim uczestnikom biwaku w Bartlu sprawność jajcarza.

 

5.     Program:

Podaję do wiadomości, że w nocy z  31.03 na 01.04.2017 w okolicach domu Kapsla

odbędzie się Wilcza Droga Krzyżowa.

 

                                              Czuj Duch !

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”