Harcerska Gromada Wilków                                                               Rzym, 2016-02-29

     im. św. Jana Pawła II                                                                      ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

              

     

 

 

 

ZEW WILKÓW  2a / 2016

 

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w specjalnym wypadzie do Rzymu z okazji Świętego

Roku Miłosierdzia.

Proszę byście nieśli do waszych rodzin i środowisk hasło tego Roku:

Bądźmy miłosierni jak Ojciec.

 

1.     Sprawności:

1.1. Podaję do wiadomości, że sprawność drzewko pokoju zdobyli: Eliasz i Budyń a sprawność

Drzewo pokoju – Tyson.

1.2. Ustanawiam sprawność P16 (Porte 2016) dla wszystkich którzy przeszli przez drzwi święte

 w Roku Świętym Miłosierdzia z zamiarem uzyskania dla siebie lub kogoś innego odpustu

zupełnego

 

2.     Członkostwo:

W dniu wczorajszym do grona członków Kręgu Rady zostali przyjęci: Eliasz i Budyń.

 

3.     Decyzje Starszyzny:

3.1. W dniu wczorajszym Starszyzna zdecydowała, że status ORPI w sprawach dotyczących

pierwszeństwa dowodzenia jest równoważny ze stopniem młodzika.

3.2. W dniu wczorajszym Starszyzna udzieliła zgody Bilbo i Magikowi na podwójną przynależność

organizacyjną. Zgoda została wydana na wniosek zainteresowanych.

 

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”