Harcerska Gromada Wilków                                                         Kraków, 2013-05-03

       im. Jana Pawła II                                                                 MB Królowej Polski

                                                                                        

 

 

ZEW WILKÓW  05 / 2013

 

1. Ustalenia Kręgu Rady:

   W dniu dzisiejszym Krąg Rady podjął następujące decyzje:

   - Zatwierdzono zasadę, że Rykowisko letnie odbywa się na Letnim Wypadzie Wilków,

     a Rykowisko zimowe na Szkoleniu „Matecznik”.

   - Zatwierdzono zasadę wyboru na rok programowca spośród członków Kręgu Rady.

     Pozostanie on członkiem patrolu i nie będzie miał praw instruktorskich.

     Nie będzie wyboru formalnych zastępców programowca.

   - Zatwierdzono zasadę wyboru na rok proporcowego.

   - Postanowiono, że o funkcji kwatermistrza na razie nie będzie rozmowy.

   - Zatwierdzono zasadę, że wszystkich członków Kręgu Rady obowiązuje zdobycie

     sprawności „drzewko pokoju” – w ciągu pół roku od dzisiejszego dnia, a w przyszłości

     w ciągu pół roku od daty przyjęcia do grona członków Kręgu Rady.

     Jednocześnie zalecono by raczej zdobywać sprawność „drzewo pokoju”.

   - Odrzucono zasadę rokrocznego głosowania nad votum nieufności dla funkcyjnych.

     Jednocześnie rozszerzono uprawnienia Rady MacKenzie do bycia sądem harcerskim,

     a nie tylko organem odwoławczym. Jej decyzję są na razie traktowane jako poważne

     zalecenia a nie jako polecenia obowiązkowo wykonywalne.

   - Wybrano programowcem Gromady wyw. Michała Słupka „Czaplę”.

     Następne wybory odbędą się na letnim Rykowisku.

   - Na początku września odbędzie się spływ kajakowy z udziałem zaproszonych

     dziewcząt.

   - Pozytywnie zaopiniowano koncepcję wprowadzenia mundurowych polarów Gromady.

     Do końca września Bohun ma zbierać na nie pieniądze.

     Jeśli co najmniej połowa Wilków zapłaci w tym czasie to polary będą wprowadzone,

     a jeśli nie – to decyzja zostanie odłożona na czas nieokreślony.

 

2. Stopnie:

2.1. W dniu dzisiejszym złożył przyrzeczenie harcerskie i otrzymał stopień młodzika

    Rafał Mróz „Bilbo”.

2.2. Otwieram próbę na stopień wywiadowcy Ignacemu Prejcowi „Pleśniakowi”

 

3. Zmiana nazwy Kręgu Harcerskiego „LS-Drzewo Pokoju”

   Informuję, że w marcu 2013 Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” zmienił nazwę na:

   Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”.

 

4. Tytuł Harcerza Braterskiego:

   Informuję, że tegoroczny tytuł Harcerza Braterskiego został w kwietniu b.r. przyznany

   przez KH „Drzewo Pokoju” pwd Waldemarowi GołuńskiemuBohunowi”.

 

5. Zmiana podpatrolowego „śnieżnych wilków”:

   Podaję do wiadomości, że Mateusz Darga „Wysocki” przestał być podpatrolowym

   „śnieżnych wilków”. Jego miejsce zajął Kamil Kroll „Kamyk”.

 

6. Program:

6.1. W dniu 11.05.2013 odbędzie się tzw. Akcja pod Człuchowem czyli odwiedziny

    Juhasa w domu dziecka w Człuchowie.

6.2. Przypominam, że w dniach 30.06-08.07.2013 odbędzie 5 Letni Wypad Wilków (SEW)

    w Beskidzie Niskim.

6.3. Z powodu choroby Przewodniczącego Organizacji Ukraińskich Skautów spotkanie

     Rady Konwentu św. Jerzego w Krakowie zostało przesunięte na 7.09.2013.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”