Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2014-05-07

    im. św. Jana Pawła II                                                                                 Matki Bożej Łaskawej

                                             

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  05 / 2014

 

1.     Skład 6 Letniego Wypadu Wilków:

Podaję skład 6 Letniego Wypadu Wilków (6 SEW - Beskid Sądecki  27.06-05.07.2014):

Jerry (Komendant), Bohun (Z-ca Komendanta, programowiec), Dymek (oboźny),

Murzyn (kwatermistrz), Wysocki, Papryka, Tyson, Pleśniak, Wiśnia, Forte, Tertius,

Magik, Primus, Secundus, Bilbo, Firefox, Segno, Glizda, Thorgal, Kuzyn, Czapla,

Bosman (kpw), Skrecz (kpw), Ignacy Alwasiak (niezrzeszony), Ali.

 

2.     Salut w Rovereto:

Podaję do wiadomości, że w dniu 28.04.2014 Glizda i Segno oddali – w imieniu naszej

Gromady – uroczysty salut Wielkiemu Dzwonowi Pokoju w Rovereto we Włoszech pokazując,

że dla HGW sprawa pokoju w Gromadzie, wśród przyjaciół, w rodzinach, w Polsce,

na świecie – jest sprawą fundamentalną.

 

3.     Niedziela Miłosierdzia – dniem przebaczenia win:

Ustalam w Gromadzie stała zasadę, że Niedziela Miłosierdzia Bożego (w oktawie Wielkiej

Nocy) będzie zawsze dniem przebaczenia wszelkich zgłoszonych przypadków dotyczących

łamania Prawa Harcerskiego. Nie będzie to obejmowało osób, które zatają złamanie Prawa

Harcerskiego.

 

4.     Program:

Przypominam, że najbliższy biwak odbędzie się w dniach 30.05-01.06.2014 w Piecach.

 

5.     Podziękowanie:

Dziękuję uczestnikom wyjazdu do Rzymu – na kanonizację JP II – za godne reprezentowanie

naszej Gromady. Dziękuję też Gliździe i Segno za salut w Rovereto.

 

6.     Sprawność JP II:

Nadaję sprawność JP II wszystkim uczestnikom wyprawy na kanonizację JP II (również tym

którzy utknęli w Rovereto). W przypadku osób z innych organizacji – przyznanie sprawności

musi być jeszcze potwierdzone przez władze danej organizacji.

 

7.     Członkostwo:

Przyjmuję do grona kandydatów Macieja Dziórawca z pseudonimem „Ali”.

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”