Harcerska Gromada Wilków                                                               Gdynia, 2011-06-02

       im. Jana Pawła II                                                                        Matki Bożej Łaskawej

                                             

                 

 

ZEW WILKÓW  6 / 2011

 

 

 

1. Funkcje:

Mianuję mł. Piotra Olewniczaka Sekretarzem Gromady. Do jego obowiązków należy założenie i aktualizacja Regulaminu Sprawności Własnych HGW (który stanowić będzie załącznik do Regulaminu Organizacyjnego HGW) oraz prowadzenie Kroniki Gromady.

 

2. Sprawności Własne:

Aby uregulować sprawę powstawania sprawności własnych informuję, że od dziś sprawności własne może zaproponować dowolny członek HGW. Zatwierdza je Starszyzna, która może zasięgnąć opinii Kręgu Rady. W wypadku zatwierdzenia wymagań tylko przez Starszyznę - Krąg Rady może zaproponować modyfikację tych wymagań. W sytuacjach wyjątkowych sprawności okolicznościowe zatwierdza jednoosobowo Komendant Gromady. Ich treść może być potem modyfikowana przez Starszyznę lub Krąg Rady.

 

3. Stopnie:

Otwieram próbę na stopień młodzika: Michałowi Nastały „Pele”, Kordianowi Lew „Piranii” i Janowi Stasikowi „Kongo”.

 

4. Program:

4.1 Zbiórka wyjazdowa w Beskid Niski jest w sobotę dn. 25.06.2011 o godz. 16.00 przed kasami pociągów podmiejskich w Gdyni Głównej. Wyjeżdżamy w zielonych długich spodniach i czarnych t-shirtach (gdyby było zimno to dodatkowo w ciemnych polarach).

4.2. W dniach 9-11.09.2011 w Piecach planowany jest biwak Gromady połączony z Rykowiskiem Programowym.

 

5. Sprawność „drzewko pokoju”:

Przyznaję sprawność „drzewko pokoju” org Jakubowi Łobodzie „Wampirowi” i org Waldemarowi Gołuńskiemu „Bohunowi”.

 

6. Herby Instruktorskie:

6.1. Nadaję org Jakubowi Łobodzie „Wampirowi” herb instruktorski „tur”.

6.2. Nadaję org Waldemarowi Gołuńskiemu „Bohunowi” herb instruktorski „liść dębu”.

 

7. Osoby ponad 18 lat:

Ponieważ HGW jest de facto drużyną w wieku wędrowniczym ogłaszam – po konsultacji ze Starszyzną - zasadę  że członkowie Gromady, którzy skończą 18 lat i nie są członkami Starszyzny lub nie są patrolowymi przechodzą automatycznie do Koła Przyjaciół Harcerstwa przy HGW. Ponadto jeśli byli przez co najmniej rok członkami Kręgu Rady – stają się dodatkowo członkami Kręgu Odwoławczego z tym, że w Kręgu Odwoławczym mogą być tylko osoby czujące się harcerzami (przestrzegające Prawa Harcerskiego). Starszyzna może przedłużyć o pół roku a potem znowu o pól roku itd. bycie w HGW kogoś kto ukończył 18 lat - jeśli będą ku temu ważne powody (jeśli będzie to korzystne dla HGW). Członkowie Kręgu Odwoławczego mogą powoływać wg własnego uznania Zespoły Harcerzy Starszych. Przy takiej zasadzie Krąg Odwoławczy składać się będzie wyłącznie z członków KPH. Przy okazji przypominam, że w dniu 11.07 w Koronowie została ogłoszona zasada, że dla instruktorów (członków Starszyzny i Przewodniczącego Kręgu Odwoławczego) i funkcyjnych (patrolowych i podpatrolowych, sekretarza, proporcowego, sanitariusza) Gromada jest jednostką macierzystą. Oznacza to pierwszeństwo udziału  w działaniach HGW oraz obowiązek noszenia plakietek HGW.

 

8. Zakaz podwójnej przynależności Harcerskiej – dla członków Starszyzny:

Przywracam zasadę, że członkowie Starszyzny HGW nie mogą należeć do innych organizacji harcerskich.

 

                                                 Czuj Duch !

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”