Harcerska Gromada Wilków                                                                          Gdynia, 2014-06-01

    im. św. Jana Pawła II                                                                                 Dzień Dziękczynienia

                                                                                                                       za św. Jana Pawła II

                                             

                 

 

 

 

ZEW WILKÓW  06 / 2014

 

1.     Ustalenia Kręgu Rady:

Krąg Rady w dniu 31.05.2014 podjął  między innymi następujące decyzje::

-  Rykowisko nie powinno się odbywać w Beskidzie.

- W dniach 5-7.09.2014 planowany jest biwak połączony ze spływem kajakowym.

  Na ten biwak zaproszone będą druhny z kpw2.

  Z tym, że w dniu 5.09 ma odbyć się Rykowisko więc druhny zaproszone będą od 6.09.

- Co tydzień każdy nie funkcyjny harcerz zaproszony jest do pełnienia jakiejś służby dla:

  Boga, Ojczyzny, rodziny, przyrody czy w innym obszarze – minimum 15 minut w tygodniu lub   

  np. 30 minut – na 2 tygodnie, albo godzinę miesięcznie.

  Raz w miesiącu (pod koniec miesiąca) należy przesłać patrolowym informację dot. tej służby.

- Mile widziane jest by nosić przy sobie jakiś symbol przypominający, że się jest harcerzem

  (lilijka, miniaturka krzyża harc., moneta z krzyżem harc. Itp.).

- Wiek podany przy niektórych stopniach harcerskich dotyczy momentu zamknięcia próby

  na stopień.

- Głównym pseudonimem Rafała Gizińskiego jest Jumper, a pomocniczym Glizda.

 

2.     Członkostwo:

2.1. Przyjmuję do grona członków Gromady Macieja Dziórawca z pseudonimem „Ali”.

2.2. Przyjmuję do grona kandydatów: Piotra Cichego z pseudonimem „Kobra” i Ignacego

Alwasiaka z pseudonimem „Gringo”.

 

3.     Nazwa stowarzyszenia:

Od dnia kanonizacji Jana Pawła II nasze stowarzyszenie nosi nazwę:

Harcerska Gromada Wilków im. św. Jana Pawła II.

 

4.     Poświęcenie proporca

 W dniu 21.05.2014 proporzec HGW został poświęcony poprzez położenie go na grobie

Jezusa,  a potem na płycie namaszczenia  w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”