Harcerska Gromada Wilków                                                      Sztokholm, 2016-06-05

     im. św. Jana Pawła II                       Kościelny Dzień Dziękczynienia za św. Jana Pawła II            

                                                                                                                 ŚWIĘTY ROK MIŁOSIERDZIA

                        

     

 

 

ZEW WILKÓW  6 / 2016

 

1.     Podziękowanie:

Dziękuję uczestnikom wypadu do Szwecji – z okazji 25 lecia Hufca LS-Kaszuby

za harcerska postawę braterstwa i służby w czasie tego wyjazdu.

 

2.     Sprawności:

2.1. Przyznaję sprawność drzewo pokoju Bilbo i Kapslowi.

2.2. Przyznaję sprawność drzewko pokoju: Zającowi i Krecikowi.

2.3. Przyznaję sprawność jajcarza Kapslowi

 

3.     Stopnie:

      Otwieram próbę na stopień młodzika - Zającowi.

 

4.     Program:

Podaję do wiadomości, że roczne Rykowisko Programowe rozpocznie się

w dniu 24.06.2016 o godz. 20:00 w Gdańsku-Wrzeszczu w siedzibie

Fundacji Fascynacje.

 

5.     Zasada Sztokholmska:

Uczestnicy wypadu do Sztokholmu przyjęli w dniu 05.06.2016 tzw. Zasadę

Sztokholmską dot. członkostwa wg nowych zapisów Regulaminu HGW.

Reguła głosi powołanie tzw. Doradców Kręgu Rady, których głos byłby

brany pod uwagę w głosowaniach na spotkaniach Kręgu Rady - poza

Rykowiskami, gdy zmienia się Regulamin lub władze Gromady.

Doradca Kręgu Rady musi ukończyć szkolenie Matecznik na co najmniej

2/3 punktów i  być w wieku co namniej13 lat.

 

                                                                    Czuj Duch !

  

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”