Harcerska Gromada Wilków                                                                             Gdynia, 2014-08-30

     im. św. Jana Pawła II                      wspomnienie Mary Ward – założycielki Kongregacji Jezus 

                                                              i sióstr Loretanek, które gościły nas w tym roku w Rzymie

                                                                                                         

                                             

         

 

ZEW WILKÓW  8a/ 2014

 

1.     Ustalenia Rykowiska:

Rykowisko w dn. 29.08.2014 podjęło między innymi następujące decyzje:

- przywrócono zasadę, że członków Kręgu Rady obowiązuje sprawność „drzewko pokoju”

             - zatwierdzono zasadę, że nieobecny na Rykowisku członek KR, który wcześniej nie

  usprawiedliwi sensownie swojej nieobecności jest zawieszany w działaniach HGW na

  3  miesiące, ale w czasie zawieszenie może zgłosić usprawiedliwienie i wtedy zawieszenie

  jest cofane.

             - przyjęto zasadę, że w związku ze spadkiem zapału oboźnego – do czasu ostatecznego

               wyjaśnienia się sytuacji - Bohun zastępuje zawsze oboźnego – gdy oboźnego nie ma.

             - wybrano Forte na programowca HGW.

             - nie zgłoszono zastrzeżeń do delegowania członków HGW do pracy instruktorskiej

               w „Drzewie Pokoju”

             - ustalono, że stopień instruktorski dla Forte zostanie przyznany przez HGW

             - stwierdzono, że za rok odbędzie się dyskusja czy HGW ma się do kogoś dołączyć,

               zarejestrować sądownie czy pozostać jako stowarzyszenie zwykłe

             - potwierdzono obowiązywanie zasady, że na wypad letni brane są osoby, które wzięły udział

               w jakimś wcześniejszym biwaku HGW (w bardzo uzasadnionych przypadkach można to

                zmienić)

             - ustalono ostateczną wersję planu pracy HGW na rok 2014/2015.

 

2        Zaliczenie służby:

       Rykowisko w dn. 29.08.2014 zaliczyło służbę roczną następującym, obecnym członkom KR:

       Jerry, Bohun, Murzyn, Czapla, Forte, Thorgal, Glizda, Primus, Secundus, Papryka, Segno,

       Bilbo

 

       3       Program:

              W dniach 5-7.09.2014 odbędzie się biwak HGW w Bojanie (razem z kpw2).

    

      4       Podziękowania:

             4.1. Dziękuję: Murzynowi, Czapli, Gliździe, Wiśni, Kuzynowi za przybycie na alarmową zbiórkę

                    w Gdyni  z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

             4.2. Dziękuję: Murzynowi i jego rodzicom za zorganizowanie miejsca noclegowego i obfitego

                    wyżywienia w przerwie Rykowiska po Rykowisku.

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”