Harcerska Gromada Wilków                                                                         Gdynia, 2018-08-31

im. św. Jana Pawła II                                                               

                                                 

 

 

                                                                                                             

ZEW WILKÓW  8a / 2018

 

  1. Ustalenia Rykowiska:

             W dniu dzisiejszym Rykowisko Programowe podjęło między innymi następujące decyzje:

             - Wybrano skład Starszyzny: Jerry (komendant), Murzyn (Z-ca komendanta), Mongoł 

               (oboźny), Bohun (p.o. kwatermistrza)

             - Wybrano Strażników Poranka: Forte (starszy Straznik), Tyson, Eliasz

             - zatwierdzono Plan Pracy HGW na rok harcerski 2018/2019

             - dokonano zmian w Regulaminie HGW

             - dokonano zmian w Regulaminie Stopni Instruktorskich – stopień pwd

             - zaliczono służbę: Bohunowi, Murzynowi, Pomarańczy, Mongołowi, Pilotowi, Jerremu

             - zaliczono warunkowo służbę: Budyniowi i Bojanowi

 

  1. Członkostwo:

2.1. Udzielam rocznego urlopu w działaniach HGW – Norwegowi

2.2. Skreślam z listy członków HGW – Tertiusa

2.3. Zawieszam w prawach członka Kręgu Rady do następnego Rykowiska – Luke’a i Zająca

 – w związku z ich nieusprawiedliwionym nie przybyciem na Rykowisko.

 

3.     Funkcje:

3.1. Odwołuję Norwega z funkcji patrolowego Ognistych Wilków

3.2.  Mianuję patrolowym Ognistych Wilków – Bojana, a podpatrolowym Górala.

 

4.     Program:

W dniach 28-3-.09.2018 odbędzie się wyprawa HGW w Karkonosze.

 

 

 

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”