Harcerska Gromada Wilków                                                                                Bojano, 11.09.2010

       im. Jana Pawła II                                                       

 

 

                                                              ZEW WILKÓW  9 / 2010        

          

1. Decyzje Kręgu Rady Wilków (Rykowiska Programowego):

     W dniu 10.09.2010 Krąg Rady Wilków na zbiórce zwanej Rykowiskiem Programowym podjął między innymi następujące decyzje:

- ustalono, że o karach i nagrodach decyduje Komendant po zasięgnięciu opinii Starszyzny Gromady

- przyjęto plan pracy na rok harcerski

- stwierdzono, że służba w Gromadzie to przede wszystkim aktywne włączanie się w rozwój programowo-organizacyjny i metodyczny Gromady

- zdecydowano, że na każdym wypadzie i biwaku Gromada będzie wykonywać jakąś pracę społeczną (służbę) dla miejsca pobytu

- zaliczono służbę członkom i kandydatom

- utrzymano system obowiązkowych biwaków co dwa miesiące od piątku wieczorem do niedzieli przed obiadem – jako główną formę pracy Gromady

- zdecydowano, że generalnie nie będzie biwaków i wypadów tzw. otwartych

- przyjęto pieśń „Wędrujemy jak wilki” – jako nowy hymn HGW.

 

2. Członkostwo:

2.1. Przyjmuję do grona członków Gromady i Kręgu Rady Wilków:

Waldemara Goduńskiego „Bohuna”  i Michała Słupka „Czaplę”.

2.2. Przyjmuję do grona kandydatów: Piotra Zblewskiego z pseudonimem „Madziar”, Damiana Krolla z pseudonimem „Dymek”, Mateusza Darga z pseudonimem „Wysocki”, Kamila Krolla z pseudonimem „Kamyk”, Arkadiusza Damca z pseudonimem „Kibic”.

2.3. Skreślam z listy członków Gromady i kandydatów:

Szymona Ruszczyka „Szychę”, Łukasz Słomskiego „Kmicica”, Bartosza Marcinkowskiego „Piasta”, Krzysztofa Rohde „Świstaka”, Krzysztofa Stenke „Pirata”, Tomasza Klasę (współzałożyciel stowarzyszenia zwykłego HGW), Dariusza Giełdzika (współzałożyciel stowarzyszenia zwykłego HGW),  , phm Lucynę Słomską (KPH).

2.4. Podaję aktualną listę członków Kręgu Rady Wilków:  Prorok Jerry, Szerszeń, Wampir, Beta, Bizon, Bosman, Wapniak, Tiger, Czapla, Bohun, Taran (członkostwo honorowe)

2.5. Podaję aktualną listę kandydatów: Murzyn, Dymek, Wysocki, Kamyk, Kibic, Madziar

2.5. Podaję aktualną listę członków KPH: hm Jarosław Klasa (Przewodniczący KPH i Kręgu odwoławczego), Marek Marcinkowski, hm Celina Klasa, hm Mieczysław Wereda.

 

 

 

 

                                                Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry”