Harcerska Gromada Wilków              Hrebenów k/Skolem na Ukrainie, 2013-09-29

       im. Jana Pawła II                                                 wspomnienie archaniołów:

                                                                                 Michała, Gabriela i Rafała                                           

                                                                                        

 

 

ZEW WILKÓW  09a / 2013

 

1. Ustalenia Kręgu Rady:

W dniu 28.09.2013 Krąg Rady Wilków zdecydował, że:

- Członek HGW nie może należeć do innej organizacji harcerskiej.

- O karach, nagrodach i innych sprawach personalnych decyduje wyłącznie Starszyzna

- Członkiem Rady MacKenzie nie może być członek Starszyzny.

- Raz w roku (latem) spośród wilków MacKenzie wybierana jest 3 osobowa Rada

  MacKenzie.

  Wilki Mackenzie nie wybrane do tej rady mogą uczestniczyć w jej spotkaniach

  z głosem doradczym.

- Kto z funkcyjnych nie zdobędzie do czasu biwaku listopadowego sprawności drzewko

  pokoju zostanie zawieszony na funkcji do czasu zdobycia tej sprawności.

 

2. Członkostwo:

W dniu 28.09.2013 do grona członków Gromady został przyjęty Błażej Majchrzak

z pseudonimem „Kuzyn”.

 

3. Stopień:

Otwieram Kuzynowi próbę na stopień nłodzika..

 

4. Funkcję:

Mianuję Tertiusa na funkcję z-cy proporcowego Gromady.

 

5. Straż Tradycji:

5.1. Ustanawiam 4-osobową Straż Tradycji. Należeć do niej będą osoby które:

    - czynnie działają w Gromadzie

    - należą do Gromady co najmniej 2 lata i były na SEW oraz Mateczniku

    - mają najdłuższy staż harcerski (nie koniecznie w HGW).

    Zadaniem Straży Tradycji będzie pilnowanie, by praktyka działania HGW nie

    była sprzeczna z tradycją harcerską (w tym z tradycją HGW).

5.2. Powołuję Straż Ttradycji w składzie:

    - Jerry (przewodniczący)

    - Dymek

    - Kamyk

    - Jumper

 

6. Program:

6.1.  HGW planuje dołączyć się do gdyńskich obchodów Dnia Niepodległości

       11.11.2013 – idąc w kolumnie KH Drzewo Pokoju.

       Jeśli jednak do 31.10.2013 nie potwierdzi swojej obecności co najmniej 10 wilków

       (poza komendantem) to zrobimy obchody Dnia Niepodległości w formie

       świecowiska – u Murzyna.

6.2. Biwak z okazji 102-lecia OWS (razem z innymi organizacjami członkowskimi

       Zakonu) odbędzie się w dniach 15-17.11.2013 w Sopocie.

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                       hm Jerzy Gach „Jerry”