Harcerska Gromada Wilków                                                              Gdynia,  2020-10-26

Im. św. Jana Pawła II                                          

                                                                                           

 

 

 ZEW WILKÓW  10 / 2020

 

1.     Deklaracja Wiedeńska z dnia 08.12.2018

Przypominam  Deklarację Wiedeńską będącej częścią Deklaracji Ideowej HGW:

Jako harcerze z Harcerskiej Gromady Wilków im. św. Jana Pawła II – wierni

wskazaniom naszego patrona i czując się ideowymi potomkami polskiej husarii -

obiecujemy w miejscu gdzie została pokonana armia zagrażająca chrześcijańskiej

Europie, że będziemy:

- promować rodzinę chrześcijańską opartą o sakramentalny związek na całe

  życie jednego mężczyzny i jednej  kobiety, w którym akceptuje się otwartość

  na przyjmowanie potomstwa zgodnie z zasadami Encykliki św. Pawła VI: 

  Humanae Vitae

- sprzeciwiać się aborcji w każdym przypadku

- sprzeciwiać się eutanazji

      - sprzeciwiać się promocji ideologii gender – będącej jawnym deptaniem zamysłu

        Boga stwarzającego człowieka jako mężczyznę i kobietę

- sprzeciwiać się promocji ideologii LGBT

 

2.     Członkostwo:

Skreślam Kobrę z listy członków HGW – z powodu jego udziału w lewackich

demonstracjach proaborcyjnych – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego nt. zakazu

aborcji eugenicznej.  Korba może odwołać się w ciągu 30 dni do Strażników Poranka.

 

3.     Program:

3.1. W związku z obostrzeniami sanitarnymi odwołuję świecowisko z okazji Święta

Niepodległości w dniu 11.11.2020 przy pomniku obrońców Gdyni i zwołuję

świecowisko w dniu 11.11.2020 od godz. 16:00  do 18:00 w moim mieszkaniu

w Gdyni-Karwinach. Świecowisko jest w mundurach i kominach lub

maseczkach. Proszę by rodzice / opiekunowie w miarę możliwości przywieźli

i odwieźli swoich synów / podopiecznych prywatnym transportem.

Osoby źle się czujące  lub mające w ciągu minionych 2 tygodni kontakt

z osobami chorymi na Covid-19 lub będącymi na kwarantannie – proszone są

o nie przyjeżdżanie

3.2. W związku z obostrzeniami sanitarnymi odwołuję biwak w dniach 20-22.11.2020

W Szymbarku i zwołuję 1-dniowy biwak (bez nocowania) dniu 21.11.2020

w domu Hagrida w Gdyni.

Biwak będzie od godz. 11:00 do godz. 17:00 w mundurach, rogatywkach

i kurtkach oraz kominach lub maseczkach – częściowo na dworze i częściowo

 w domu. Proszę by rodzice / opiekunowie w miarę możliwości przywieźli

i odwieźli swoich synów / podopiecznych prywatnym transportem.

Osoby źle się czujące  lub mające w ciągu minionych 2 tygodni kontakt

z osobami chorymi na Covid-19 lub będącymi na kwarantannie – proszone są

o nie przyjeżdżanie

 

.  

                                                                 Czuj Duch !

 

 

                                                                              Komendant Gromady

 

                                                             hm Jerzy Gach „Prorok-Jerry”