Harcerska Gromada Wilków                                                                                                       Gdynia, 2011-11-11

       im. Jana Pawła II                                                                          100-lecie powstania Zakonu Skautów Świata

                                                                                                      93-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

                 

 

ZEW WILKÓW  11/ 2011

 

100 lat temu 11.11.1911 w kaplicy królewskiej Savoy w Londynie zostało ogłoszone powołanie pierwszej światowej federacji skautowej o nazwie: Zakon Skautów Świata (the Order of Word Scouts - OWS). Do Zakonu należy od 17.05.2011 Harcerska Gromada Wilków im. JP II.

 

1. Członkostwo:

Skreślam z listy członków Gromady Jana Stasika „Kongo” – na jego własną prośbę.

 

2. Ognisko z okazji 100-lecia OWS oraz 100-lecia harcerstwa polskiego:

Przypominam, że w dniu 12.11.2011 odbędzie się ognisko organizowane wspólnie z LS-DP z okazji 100-lecia OWS oraz 100-lecia harcerstwa polskiego. Zbiórka w pałatkach o godz. 16.00 na pętli autobusowej Gdynia-Dąbrowa Tesco.

 

3. Biwak HGW:

Przypominam, że zmieniło się miejsce biwaku listopadowego HGW. Biwak odbędzie się w dniach 25-27.11.2011

w Pępowie k/Żukowa.

Zbiórka wyjazdowa w mundurach, kurtkach i rogatywkach (pałatki w plecakach) 25.11.2011 na stacji Gdynia Wielki Kack o godz 18.20. Trzeba mieć bilety do Pępowa Kartuskiego. Możliwe są samochodowe dojazdy indywidualne.

Powrót do stacji Gdynia Wielki Kack w niedzielę 27.11.2011 o 10.25. Koszt całego biwaku około 25 zł od osoby plus koszt związany z zakupem własnego wyżywienia.

 

4. Okolicznościowa sprawność 100-lecie OWS:

Jako Asystent Wielkiego Skautmistrza OWS ustanawiam okolicznościową sprawność 100-lecia OWS przyznawaną  w organizacjach zrzeszonych w OWS w Polsce i na Ukrainie osobom które wezmą udział w obchodach 100-lecia OWS i znają zarys historii OWS. Oznaczeniem sprawności jest czerwony napis: 100 OWS (litery pod cyframi) w czerwonym okręgu o średnicy 3 cm. Sprawność wyszywa się na prawym rękawie munduru.

 

5. Okolicznościowa sprawność 100-lecie harcerstwa polskiego:

Ustanawiam w HGW okolicznościową sprawność 100-lecia harcerstwa polskiego przyznawaną  osobom które wezmą udział w obchodach 100-lecia harcerstwa polskiego i znają zarys historii harcerstwa polskiego. Oznaczeniem sprawności jest biały napis: 100 i pod spodem lilijka harcerska w czerwonym okręgu o średnicy 3 cm. Sprawność wyszywa się na prawym rękawie munduru.

 

 

 

                                                 Czuj Duch !

 

                                                                       Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok Jerry