Harcerska Gromada Wilków                                                                                                 Gdynia, 2015-12-08

 im. św. Jana Pawła II                                                                      uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP                                      

 

                                                                                                      

                                             

    

ZEW WILKÓW  12 / 2015

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się w Kościele Katolickim Święty Rok Miłosierdzia

 

1.     Osoby zastępujące na stałe członków Starszyzny:

1.1.  Mianuję na stałe Glizdę na funkcję Zastępcy Oboźnego Gromady nie zwalniając go z funkcji Kwatermistrza Gromady.

 Zastępować on będzie oboźnego jeśli ten nie będzie obecny na biwaku.

W przypadku nieobecności na biwaku Oboźnego i jego Zastępcy – obowiązki Oboźnego pełnić będzie

osoba wyznaczona przez komendanta biwaku.

1.2.  Mianuję na stałe Thorgala na funkcję Zastępcy Kwatermistrza Gromady. Zastępować on będzie

Kwatermistrza gdy będzie on pełnił obowiązki Oboźnego lub nie będzie obecny na biwaku. W przypadku

nieobecności na biwaku Kwatermistrza i jego zastępcy – obowiązki Kwatermistrza pełnić będzie osoba

wyznaczona przez komendanta biwaku.

1.3.  Zastępca członka Starszyzny  - który nie należy do Starszyzny – nie nabywa z tytułu zastępstwa praw

członka Starszyzny i nie nosi z tego tytułu sznura funkcyjnego.

 

2.     Ustalenia władz Drzewa Pokoju i HGW:

W dniu 07.12.2015 władze Drzewa Pokoju i HGW przyjęły między innymi następujące ustalenia:

- relacje międzyorganizacyjne warto rozwijać w duchu Konwencji Szczenurskiej – w tym warto szczerze

   wyjaśniać sprawy sporne – tylko w gronie osób zainteresowanych i nie jest akceptowalne dawanie

   komuś do zrozumienia, że jest się kimś lepszym lub że jego jednostka jest lepsza

- harcerze Drzewa Pokoju będący dodatkowo w HGW muszą pamiętać, że ich macierzystą  jednostką

  jest ich drużyna, a macierzystą organizacją jest Drzewo Pokoju. Działania jednostki macierzystej mają

  zawsze pierwszeństwo przed działaniami jednostki dodatkowej

- Rada KH Drzewo Pokoju zaakceptowała noszenie przez harcerzy Drzewa Pokoju należących  

  dodatkowo do HGW – plakietek HGW na lewym rękawie – pod wszyciem – pod warunkiem, że będą

  one porządnie przyszyte.

 

3.     Członkostwo Pustynnych Wilków:

Z uwagi na specjalny charakter patrolu „pustynne wilki” ustalam, że członkowie założyciele tego patrolu

(wytypowani w roku 2015) nie muszą być na 3 biwakach HGW by otrzymać członkostwo HGW.

Wystarczą 2 biwaki.

 

 

 

 

                                                                    Czuj Duch !

 

                                                                                  Komendant Gromady

 

                                                                 hm Jerzy Gach „Prorok - Jerry”